Sayı 4 – ARALIK 2020

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİ EDEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK SINAMASI (2006-2020 DÖNEMİ)                                     

Doç. Dr. Pelin Karatay GÖGÜL/Dr. Demet YAMAN      258-276

 

KAPSAYICI BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ                           

Dr. Bağdat Sıla AVCI/Prof. Dr. Özgür TONUS    277-298    

 

FINDIK ÜRETİMİNE YÖNELİK MALİ DESTEKLERİN YETERLİLİK VE ÇİFTÇİ MEMNUNİYETİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hamdi Furkan GÜNAY/Uğur UYĞUN/Fatih YARDIMCIOĞLU     299-332

 

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ: BİLECİK ÖRNEĞİ

Gürkan Haşit/Necati Çiftçi/Sevgi Gönüllüoğlu/Mustafa Arı/Bülent Turan       333-355

 

İTHALATIN EKONOMİK BÜYÜMEYLE OLAN İLİŞKİSİ

Adnan DOĞRUYOL/Zeliha POLAT/ Selahaddin KUTLAR     356-373

 

NEOLİBERAL EKONOMİ-POLİTİK DÜZENİN TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. M. Kemal AYDIN/Mehmet Ali BACAKSIZ         374-389

 

SÜNNİ SİYASAL DÜŞÜNCEDE YÖNETİCİNİN ERDEMİ SORUNU

Doç. Dr. Zeynel Abidin Kılınç      390-404

 

EFFECTS OF GERMAN-TURKISH INDUSTRIAL POLICIES ON MANUFACTURING INDUSTRY COMPETITIVENESS

Dr. Kaan CELIKOK/Prof. Dr. Cem SAATCIOGLU     405-434

 

İŞYERİ UYGULAMASININ İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞE KATKISI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKY BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Şuayyip Çalış/Dr. Öğr. Üyesi Şule Aydın Turan/Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Dönmez Maç/Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Tan         435-460

 

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI KAPSAMINDA FİNANSAL İSTİKRAR: TEORİK BİR İNCELEME

Ayşegül Ladin Sümer     461-468