Sayı 3 – Eylül 2021

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORCU VE KREDİ RİSK PRİMİ İLİŞKİSİ

Mehmet Zeki AK     199-212

 

TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK, REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: VAR VE GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ                               

Ayşe Sağdıç/Y. Koray Duman  213-225  

 

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ’NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yalçın DOĞAN/Harun KILIÇASLAN  226-239

 

TOPLUMDA ZEKÂT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN YOKSULLUĞA ETKİSİ: SAKARYA İLİ ARAŞTIRMASI

Niyazi Gümüş/Salih Şimşek   240-256

 

TİCARET BORSASI VE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA İŞLEM MALİYETLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA

Abdullah KILIÇARSLAN/Mustafa Çağrı SUCU 257-274

 

EVALUATION OF ENTERPRISES’ USE OF WEBSITES: THE CASE OF TURKEY

Gözde Koca/Özüm Eğilmez/Ezgi Dilan Urmak Akçakaya/Cemalettin Hatipoğlu  275-295

 

ÜRDÜN’ÜN SURİYELİ MÜLTECİ POLİTİKASI

Nesrin KENAR/Zehra ABDULLAHOĞLU     296-320