Sayı 2 – Haziran 2021

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

ÇEKİM MODELİ İLE İÇ TİCARETİN ANALİZİ; KASTAMONU ÖRNEĞİ                                                  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yunus ÇELİK/Özkan ABAZ  115-139

 

REGÜLASYON EKONOMİSİ VE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM OLARAK KAMU İHALE KURUMU ÖRNEĞİ                              

Hüseyin ERCAN   140-158  

 

NEDEN KONUT FİYATLARI İLE ENFLASYON ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ YOKTUR?

Mercan HATİPOĞLU  159-166

 

KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Ayşe DURGUN KAYGISIZ/Hüseyin İŞCAN   167-179

 

KENT VE SOSYAL REFAH

Doç.Dr.İrfan HAŞLAK/Prof.Dr.Muharrem ES    180-198