Sayı 2 – Haziran 2020

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

AZERBAYCAN’IN GENİŞ ANLAMDA PARA TALEBİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: 1995-2018 DÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Fuad SALAMOV/Doç. Dr. Ahmet GÜLMEZ   88-102

 

 

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BİST TURİZM ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Selim YILDIRIM/Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖGEL/Omar ALHAJRABEE     103-121    

 

 

KADIN YOKSULLUĞUYLA MÜCADELEDE MİKRO KREDİ: BİLECİK ÖRNEĞİ

Necati ÇİFTÇİ/Gürkan HAŞİT/Mustafa ARI/Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU/Rıdvan KOCAMAN 122-141

 

 

DAĞITIM ADALETİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TOPLU TAŞIMA ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Serhat GÜMÜŞ/Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER   142-159

 

 

TÜRKİYE TARIM ÜRÜNLERİ BAKIMINDAN HALA KENDİ KENDİNE YETERLİ Mİ? DIŞ TİCARET VERİLERİ YOLUYLA BİR ANALİZ

Prof. Dr. Rahmi ÇETİN 160-173