Sayı 1 – Mart 2020

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SANAYİ 4.0 BAĞLAMINDA BİR UYGULAMA    

 Ali ÇELİK  1-22

 

 

SOSYAL MEDYA YORUMLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ; BARTIN İLİ UYGULAMASI                                 

Melih Başkol/Orhan Kıranoğlu   23-38    

 

 

HEDİYE VERME KONUSUNDA KAMU HİZMETİNDEN YARARLANANLARIN ALGILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Musa EKEN/Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER  39-51

 

 

 

TÜKETİCİLERİN ONLİNE YORUM VE DEĞERLENDİRME PUANLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Doç. Dr. Şükran KARACA/Dr. Öğr. Üyesi Niyazi GÜMÜŞ   52-69

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP/Öğr. Gör. Dilay GÜVENÇ   70-87