Sayı 1- Mart 2019

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ (2003:1–2017:3)

 Yakup Koray Duman/Ayşe Sağdıç    1-16

 

 

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ENFLASYONA ETKİSİ

 Kemal YILDIRIM/Selim YILDIRIM/Sultan Fatih KOSTAKOĞLU/Mehmet DİNÇ/ Ömer AKKUŞ       17-33      

 

  

TİCARİ LİBERALİZASYON KAPSAMINDA YOKSULLAŞTIRAN BÜYÜME HİPOTEZİ GEÇERLİ Mİ? : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK       34-55

 

 

DIŞA AÇIKLIK ve İKTİSADİ KRİZLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hüseyin Sever   56-73

 

 

ARABULUCULUK UYGULAMASINDA GİZLİLİK İLKESİNİN UYGULANMASI VE ÖNEMİ

Av. İrfan Atış      74-84