Number 1 – March 2017

FULL TEXT

 

CONTENTS

 

CYCLICAL OUTPUT – UNEMPLOYMENT RELATIONSHIP: OKUN’S LAW PARAMETER FOR TURKEY                                                                                  

AHMET TİRYAKİ/OBİD KHAKİMOV   1-14

 

TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: MALATYA İLİNDE BİR UYGULAMA                                                              

Yrd.Doç.Dr . Halim TATLI/Kadir KAZANCIOĞLU    15-29

 

TEAM BASED PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEMS: SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION

Burçin ÇETİN KARABAT/Şuayyip ÇALIŞ     30-55

 

ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Prof Dr. Ali Yılmaz GÜNDÜZ  56-69

 

VERGİ AHLAKI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖZELİNDE BİR İNCELEME

Ulvi SANDALCI/İnci SANDALCI    70-93