The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

G-7 ÜLKELERİNDE ENFLASYON VE FAİZ HADDİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: FİSHER ETKİSİ

 Burak UĞUR    85-99

 

 

İSLAM EKONOMİSİNDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN YERİ VE ÖNEMİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM

Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE  100-130      

 

 

BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİNİN TÜREV PİYASALAR ÜZERİNDEN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Samir Mamedov 131-147

 

 

İSLAMİ BORSALARDA FİYAT HAREKETLERİ

Dr. Mercan HATİPOĞLU    148-159

 

 

AR-GE HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Dr. Hakan GÜNEŞ   160-176

 

 

TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ ÇIKARILMASININ ALTINDA YATAN GEREKÇELERİN TESPİTİ: PROBİT MODEL İLE ANALİZ

Filiz EKİNCİ/Yasin ACAR/Şebnem EKERYILMAZ   178-188