The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

 

YATIRIM MALI VE ARA MAL İTHALATININ BÜYÜMEYE ETKİSİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDE ANALİZİ

Çetin POLAT/Kadir Özgür PEKER     321-334

 

CUSTOMER VERSUS CITIZEN: THE NATURE AND FAILURE OF NEOLIBERAL DEREGULATION                     

Aziz Tuncer/Mustafa Aykaç  335-347 

 

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY AS THE PROMOTER OF NETWORK: THE CASE OF THE EMILIA-ROMAGNA

Aziz TUNCER   348-360

 

TÜRKİYE’DE KARAYOLU ULAŞTIRMASININ MAKRO İKTİSADİ DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Cem SAATCİOĞLU/Abdulkadir DEMİR 361-382

 

MENTAL İYİ OLUŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HEKİMLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Gizem YILDIRIM/Doç. Dr. Gaye ATİLLA    383-403

 

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: MEVCUT DURUM VE ENGELLER

Sinem YILDIRIMALP  404-422

 

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACAT VE EKONOMİK GELİŞME ÜZERİNE ETKİSİ; OECD VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Ramazan AVDAR/Reyhan AVDAR   423-440

 

REVISITING OF FELDSTEIN- HORIOKA PUZZLE: AN EMPIRICAL ANALYSIS

Can YARDIMCI 441-448

 

KURU KAYISI SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE BULANIK TOPSİS İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Mustafa DESTE/Şule EKİNCİ/Ayşe GÜL SAVAŞKAN  449-466