The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

 

TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORCU VE KREDİ RİSK PRİMİ İLİŞKİSİ

Mehmet Zeki AK     199-212

 

TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK, REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: VAR VE GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ                               

Ayşe Sağdıç/Y. Koray Duman  213-225  

 

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ’NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yalçın DOĞAN/Harun KILIÇASLAN  226-239

 

TOPLUMDA ZEKÂT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN YOKSULLUĞA ETKİSİ: SAKARYA İLİ ARAŞTIRMASI

Niyazi Gümüş/Salih Şimşek   240-256

 

TİCARET BORSASI VE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA İŞLEM MALİYETLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA

Abdullah KILIÇARSLAN/Mustafa Çağrı SUCU 257-274

 

EVALUATION OF ENTERPRISES’ USE OF WEBSITES: THE CASE OF TURKEY

Gözde Koca/Özüm Eğilmez/Ezgi Dilan Urmak Akçakaya/Cemalettin Hatipoğlu  275-295

 

ÜRDÜN’ÜN SURİYELİ MÜLTECİ POLİTİKASI

Nesrin KENAR/Zehra ABDULLAHOĞLU     296-320