Yayın Kurulu

Sahibi
Prof. Dr. Aziz Kutlar
Editör
Prof. Dr. Ekrem Gül
Editör Yardımcıları
Prof.Dr. Şuayyip ÇALIŞ
Doç.Dr. Hayrettin ZENGİN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Adnan DOĞRUYOL (Yazı İşleri Müdürü)
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Mustafa Akal
Prof. Dr. M. Kemal Aydın
Prof. Dr. Fuat Sekmen
Doç. Dr. Ali Kabasakal