Sayı 4 – Aralık 2018

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEORİK YAKLAŞIMLAR 

Öğr. Gör. Dr. Çağdaş CENGİZ  1-17

 

 

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNİN BANKALARDA ORTAYA ÇIKAN FİNANSAL RİSKLER İLE İLİŞKİSİ

(TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ALAN ÇALIŞMASI)

 Yrd.Doç.Noorulhaq Ghafoori/Yrd.Doç.Masud Akbari /Doç.Feda Mohammad Farzam                18-36

 

 

DIŞA YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

Nur AYDIN   37-56

 

 

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

 Cem YILDIRIM/Özcan DAĞDEMİR      57-76

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Doç. Dr. Özlem BALABAN/Pelin PALAZ   77-96