Sayı 1 – Mart 2021

TAM METİN

 

İÇİNDEKİLER

 

YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN DELİLLER           

 DOÇ. DR. Serap BARIŞ/Saadet BEKTEŞ  1-24

 

EXAMINATION OF CONSUMERS’ INTENTION TO USE TOWARDS SMART MIRROR SYSTEMS WITHIN FRAMEWORK OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL                                   

Esra AKSOY/Dr. Öğr. Üyesi Buket BORA SEMİZ 25-35    

 

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ İSTİHDAM ETKİSİ

Mustafa GÜLLÜ/Zeki KARTAL 36-65

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SANAYİLEŞME

 Ayşen Bakkaloğlu       66-91

 

THE EFFECTS OF HOUSEHOLD SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS ON CHILDREN UNDER 5-YEARS MORTALITY IN AFGHANISTAN

Hamayon Ehsan/Fayzalbary Faieq Seyabi/Noorulhaq Ghafoori   92-102

 

TARIM DEVRİMİ VE ZAMAN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR DENEME

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Doğruyol       103-114