The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

 

DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEORİK YAKLAŞIMLAR 

Öğr. Gör. Dr. Çağdaş CENGİZ  1-17

 

 

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNİN BANKALARDA ORTAYA ÇIKAN FİNANSAL RİSKLER İLE İLİŞKİSİ

(TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ALAN ÇALIŞMASI)

 Yrd.Doç.Noorulhaq Ghafoori/Yrd.Doç.Masud Akbari /Doç.Feda Mohammad Farzam                18-36

 

 

DIŞA YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

Nur AYDIN   37-56

 

 

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

 Cem YILDIRIM/Özcan DAĞDEMİR      57-76

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Doç. Dr. Özlem BALABAN/Pelin PALAZ   77-96