The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ         

 İbrahim ÇÜTÇÜ/Enez KAN   1-21

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU AYARLAMALARININ        MARSHALL – LERNER KOŞULUNDA  J – ETKİSİNİN GEÇERSİZLİĞİ, 2005-2017

 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TEZER 22-39

 

 

TÜRKİYE VE DÜNYA TİCARETİ İÇERİSİNDE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ YERİ VE ÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. M. Büşra ENGİN ÖZTÜRK 40-53

 

 

Tasarruflar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Grupları Örneği ile İncelenmesi

 Prof. Dr. Ekrem GÜL/Arş. Gör. Samet ACAR  54-76

 

STRATEJİ VE YAPI UYUMU KONUSUNDA LİTERATÜRDEKİ MEVCUT ÇALIŞMALAR

Phd. Murat ÇUBUKCU  77-97