The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARIN E-TİCARET İÇERİSİNDE SİBER GÜVENLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

 Nur Kuban Torun/Tolga Torun     1-16

 

G7 ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARI İLE İSTİHDAM İLİŞKİSİ

Serkan Konya/Özlem Durgun   17-32 

 

SAĞLIK YÖNETİMİNDE UYGULANAN LİDERLİK MODELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Atıl TAŞER/Tarık SEMİZ/Turgay KANBAY     33-45

 

VARDİYALI (POSTALAR HALİNDE) ÇALIŞANLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ

Beyza Nur DEMİRKIR/Abdurrahman BENLİ    46-65

 

TÜRKİYE’NİN REFAH REJİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ

YAVUZ SELİM KAYMAZ    66-76

 

SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL ANALİZ: KAYSERİ İLİNDE BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Memiş KARACA/Derviş BOZTOSUN  77-103

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL AÇIKLIĞIN BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ KREDİLER ORANINA ETKİSİ

Hüsrev Said Nurullah SARIAY   104-124

 

ULUSAL AZINLIKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN KOSOVA’DA UYGULANMASI

Nesrin KENAR/Keriman SADIKAY     125-148

 

MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİ DÜZEYİ İLE KARİYER KAYGI DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: FERİZLİ MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU/Dilek ÇAKMAK   149-170