The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

MOĞOLİSTAN’DA DÖVİZ PİYASASININ KOŞULLU FARKLI VARYANS MODELLERİYLE TAHMİNİ         

Aziz KUTLAR/Batzorig GANBOLD  1-27

 

PETROLE BAĞIMLI ÜLKELERDE PETROL FİYATLARININ SANAYİ ÜRETİMİNE ETKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ÇALIŞMASI

Hilal GÜNDOĞAN/ Dilek TOK   28-43

 

TÜRKİYEDE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI; 1994-2017 DÖNEMİ

Hüseyin SEVER    44-68

 

TÜRK KAMU BÜTÇELEME SÜRECİNDE ARTTIRIMCILIK: 1985-2015 YILLARI ARASI EKONOMETRİK BİR ANALİZ

 Tayfun MOĞOL/Süleyman KASAL    69-91

 

TEMETTÜ ÖDEME DUYURULARININ HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Şakir SAKARYA/Nevzat ÇALIŞ/Mehmet Arif KAYACAN  92-106