The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

AZERBAYCAN’IN GENİŞ ANLAMDA PARA TALEBİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: 1995-2018 DÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Fuad SALAMOV/Doç. Dr. Ahmet GÜLMEZ   88-102

 

 

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BİST TURİZM ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Selim YILDIRIM/Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖGEL/Omar ALHAJRABEE     103-121    

 

 

KADIN YOKSULLUĞUYLA MÜCADELEDE MİKRO KREDİ: BİLECİK ÖRNEĞİ

Necati ÇİFTÇİ/Gürkan HAŞİT/Mustafa ARI/Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU/Rıdvan KOCAMAN 122-141

 

 

DAĞITIM ADALETİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TOPLU TAŞIMA ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Serhat GÜMÜŞ/Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER   142-159

 

 

TÜRKİYE TARIM ÜRÜNLERİ BAKIMINDAN HALA KENDİ KENDİNE YETERLİ Mİ? DIŞ TİCARET VERİLERİ YOLUYLA BİR ANALİZ

Prof. Dr. Rahmi ÇETİN 160-173