The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

SOSYAL DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ

M. Kemal Aydın/Eyüp Ensar Çakmak 1-11

 

TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ                                                     

Yakup Koray Duman  12-28

 

TÜRKİYE’DE DÖNGÜSEL SERMAYE TAMPONUNUN KREDİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Muharrem AFŞAR/Emrah DOĞAN   29-43

 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜCRET YÖNETİMİNE İLİŞKİN İŞ GÖREN ALGILAMALARI: MALATYA İLİ ALAN ÇALIŞMASI

Yeşim KUBAR/Ayşe YARDIMCI   44-75

 

Politika Uygulamalarının İpotekli Konut Satışları Üzerindeki Etkileri: Bir Ampirik Analiz

S. Fatih Kostakoğlu 76-83