The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months.

Latest Articles

TÜRKİYE’DE ÜRETİCİ FİYATLARI İLE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 2005-2016

Cem SAATÇİOĞLU/Orhan KARACA   1-16

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİNDE KULLANILAN NİHAİ SIRALAMA YÖNTEMİNDE ÜÇ NİHAİ SIRALAMA DEĞERİNİN BİRER TAMSAYI ŞEKLİNDE ÇIKMAMASININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Osman YAKIT  17-40

TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Pınar TORUN   41-51

OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Yrd.Doç.Dr . Ahmet KAMACI/ Hediye UĞURLU YAZICI  52-69

Hava Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi

Prof.Dr. Ekrem GÜL/Arş.Gör. Veysel İNAL  70-82