The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SANAYİ 4.0 BAĞLAMINDA BİR UYGULAMA    

 Ali ÇELİK  1-22

 

 

SOSYAL MEDYA YORUMLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ; BARTIN İLİ UYGULAMASI                                 

Melih Başkol/Orhan Kıranoğlu   23-38    

 

 

HEDİYE VERME KONUSUNDA KAMU HİZMETİNDEN YARARLANANLARIN ALGILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Musa EKEN/Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER  39-51

 

 

 

TÜKETİCİLERİN ONLİNE YORUM VE DEĞERLENDİRME PUANLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Doç. Dr. Şükran KARACA/Dr. Öğr. Üyesi Niyazi GÜMÜŞ   52-69

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP/Öğr. Gör. Dilay GÜVENÇ   70-87