The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months.

Latest Articles

TÜRKİYE’DE SATIŞI BULUNAN KONUTLARIN İL VE BÖLGELER BAZINDA DAĞILIMININ BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİSİ İLE İNCELENMESİ

Sibel YILMAZEL/Aslı AFŞAR/Özgür YILMAZEL    1-21

BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BANKA ŞUBESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA                                                    

Bülent Turan/Gürkan Haşit     22-36

UNCERTAINTIES DURING THE EVOLUTION OF MARKETING

Dr. Mesut Çiçek   37-45

YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA ETKİN BİR YAKLAŞIM: KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI

DR. ONUR AKÇAKAYA    46-62

TS EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİRME STANDARDINA GÖRE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU UYGULAMASI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME FAALİYETLERİ

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz İPEK/Öğr. Gör. Songül DÖĞER   63-73