The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİ EDEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK SINAMASI (2006-2020 DÖNEMİ)                                     

Doç. Dr. Pelin Karatay GÖGÜL/Dr. Demet YAMAN      258-276

 

KAPSAYICI BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ                           

Dr. Bağdat Sıla AVCI/Prof. Dr. Özgür TONUS    277-298    

 

FINDIK ÜRETİMİNE YÖNELİK MALİ DESTEKLERİN YETERLİLİK VE ÇİFTÇİ MEMNUNİYETİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hamdi Furkan GÜNAY/Uğur UYĞUN/Fatih YARDIMCIOĞLU     299-332

 

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ: BİLECİK ÖRNEĞİ

Gürkan Haşit/Necati Çiftçi/Sevgi Gönüllüoğlu/Mustafa Arı/Bülent Turan       333-355

 

İTHALATIN EKONOMİK BÜYÜMEYLE OLAN İLİŞKİSİ

Adnan DOĞRUYOL/Zeliha POLAT/ Selahaddin KUTLAR     356-373

 

NEOLİBERAL EKONOMİ-POLİTİK DÜZENİN TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. M. Kemal AYDIN/Mehmet Ali BACAKSIZ         374-389

 

SÜNNİ SİYASAL DÜŞÜNCEDE YÖNETİCİNİN ERDEMİ SORUNU

Doç. Dr. Zeynel Abidin Kılınç      390-404

 

EFFECTS OF GERMAN-TURKISH INDUSTRIAL POLICIES ON MANUFACTURING INDUSTRY COMPETITIVENESS

Dr. Kaan CELIKOK/Prof. Dr. Cem SAATCIOGLU     405-434

 

İŞYERİ UYGULAMASININ İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞE KATKISI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKY BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Şuayyip Çalış/Dr. Öğr. Üyesi Şule Aydın Turan/Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Dönmez Maç/Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Tan         435-460

 

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI KAPSAMINDA FİNANSAL İSTİKRAR: TEORİK BİR İNCELEME

Ayşegül Ladin Sümer     461-468