The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

EKONOMİK BÜYÜME, KENTLEŞME VE FİNANSAL GELİŞMENİN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ: 1969-2015 TÜRKİYE ÖRNEĞİ       

Niyazi GÜMÜŞ/Nurullah ALTINTAŞ  284-296

 

ULUSLARARASI GÖÇMEN HAVALELERİNİN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Dr. Ayfer Özyılmaz/Prof. Dr. Yüksel Bayraktar/Prof. Dr. Metin Toprak 297-310     

 

YATIRIMLARDA VERGİSEL TEŞVİKLER: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DEĞERLENDİRMESİ ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ

Filiz EKİNCİ/Gözde KOCA/Şemsettin YÜCE  311-330

 

AVRUPA VE TÜRKİYE’DE FUTBOL EKONOMİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Cem SAATÇİOĞLU/Uygar Delal ÇAKMAK  331-350

 

TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

Hüseyin USLU 351-374

 

AN INVESTIGATION ON TRAINING EFFECTIVENESS IN CAPACITY DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS EMPLOYEES A CASE STUDY IN NORTH ZONE PROVINCES-OF AFGHANISTAN

Noorulhaq Ghafoori/Abdul Khalil Marat/Mustafa Rezaie  375-387