The Sakarya Journal of Economics

The aim of our journal is to publish original and high-quality work for creating impact in both theoretical and practical fields such as Economics, Finance, Business Administration, Political Science, Labor Economics and Industrial Relations, International Relations, Sociology and Law. Our journal also publishes working papers about technical and methodological issues, literature reviews, reviews about previous works and other relevant topics.

We accept academic studies which is not published and evaluated elsewhere neither in Turkish nor in English. Sakarya University, Journal of Economics, started publishing in 2012, and is published four times a year. Studies submitted to the journal evaluates anonymously at least three academicians.The evaluation process ends normally two to three months. There is no charges in all processes.

 

Latest Articles

 

BREXİT; BİRLEŞİK KRALLIK VE EURO-BÖLGESİ AÇISINDAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Yrd. Doç. Dr. Esra N. KILCI  1-26

 

HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ

Gürbüz Özdemir 27-51

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN EKONOMİK VE SİYASİ GEÇMİŞİNİN BUGÜNKÜ GELİŞİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Mehmet Emin Timurtaş  52-69

 

SİGORTA SEKTÖRÜNDE ORAN ANALİZİ VE PUANLAMA YÖNTEMİ

Sinan BERKDEMİR/Dr. Nurullah ALTUN   70-91

 

2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DE UYGULANAN KAMU HARCAMA POLİTİKALARININ İSTİHDAM ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Prof. Dr. Ekrem GÜL/Arş. Gör. Ahmet Gökçe POLAT/Recep KAYA   92-109