Sakarya İktisat Dergisi

Dergimizin amacı iktisat, maliye, işletme, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve hukuk gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.

Dergi daha önce İngilizce veya Türkçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sakarya Üniversitesi, İktisat Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda dört kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az üç hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda iki ile üç ay arasında sonlanmaktadır.

Son Sayıdan Makaleler

TÜRKİYE’DE ÜRETİCİ FİYATLARI İLE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 2005-2016

Cem SAATÇİOĞLU/Orhan KARACA   1-16

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİNDE KULLANILAN NİHAİ SIRALAMA YÖNTEMİNDE ÜÇ NİHAİ SIRALAMA DEĞERİNİN BİRER TAMSAYI ŞEKLİNDE ÇIKMAMASININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Osman YAKIT  17-40

TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Pınar TORUN   41-51

OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Yrd.Doç.Dr . Ahmet KAMACI/ Hediye UĞURLU YAZICI  52-69

Hava Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi

Prof.Dr. Ekrem GÜL/Arş.Gör. Veysel İNAL  70-82