Sakarya İktisat Dergisi

Dergimizin amacı iktisat, maliye, işletme, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve hukuk gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.

Dergi daha önce İngilizce veya Türkçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sakarya Üniversitesi, İktisat Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda dört kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az üç hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda iki ile üç ay arasında sonlanmaktadır. Dergimizin yayın sürecinin hiçbir aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Son Sayıdan Makaleler

 

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ         

 İbrahim ÇÜTÇÜ/Enez KAN   1-21

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU AYARLAMALARININ        MARSHALL – LERNER KOŞULUNDA  J – ETKİSİNİN GEÇERSİZLİĞİ, 2005-2017

 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TEZER 22-39

 

 

TÜRKİYE VE DÜNYA TİCARETİ İÇERİSİNDE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ YERİ VE ÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. M. Büşra ENGİN ÖZTÜRK 40-53

 

 

Tasarruflar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Grupları Örneği ile İncelenmesi

 Prof. Dr. Ekrem GÜL/Arş. Gör. Samet ACAR  54-76

 

STRATEJİ VE YAPI UYUMU KONUSUNDA LİTERATÜRDEKİ MEVCUT ÇALIŞMALAR

Phd. Murat ÇUBUKCU  77-97