Sakarya İktisat Dergisi

Dergimizin amacı iktisat, maliye, işletme, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve hukuk gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.

Dergi daha önce İngilizce veya Türkçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sakarya Üniversitesi, İktisat Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda dört kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az üç hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda iki ile üç ay arasında sonlanmaktadır.

Son Sayıdan Makaleler

TÜRKİYE’DE SATIŞI BULUNAN KONUTLARIN İL VE BÖLGELER BAZINDA DAĞILIMININ BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİSİ İLE İNCELENMESİ

Sibel YILMAZEL/Aslı AFŞAR/Özgür YILMAZEL    1-21

BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BANKA ŞUBESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA                                                    

Bülent Turan/Gürkan Haşit     22-36

UNCERTAINTIES DURING THE EVOLUTION OF MARKETING

Dr. Mesut Çiçek   37-45

YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA ETKİN BİR YAKLAŞIM: KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI

DR. ONUR AKÇAKAYA    46-62

TS EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİRME STANDARDINA GÖRE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU UYGULAMASI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME FAALİYETLERİ

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz İPEK/Öğr. Gör. Songül DÖĞER   63-73