Sakarya İktisat Dergisi

Dergimizin amacı iktisat, maliye, işletme, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve hukuk gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.

Dergi daha önce İngilizce veya Türkçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sakarya Üniversitesi, İktisat Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda dört kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az üç hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda iki ile üç ay arasında sonlanmaktadır. Dergimizin yayın sürecinin hiçbir aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Son Sayıdan Makaleler

 

MOĞOLİSTAN’DA DÖVİZ PİYASASININ KOŞULLU FARKLI VARYANS MODELLERİYLE TAHMİNİ         

Aziz KUTLAR/Batzorig GANBOLD  1-27

 

PETROLE BAĞIMLI ÜLKELERDE PETROL FİYATLARININ SANAYİ ÜRETİMİNE ETKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ÇALIŞMASI

Hilal GÜNDOĞAN/ Dilek TOK   28-43

 

TÜRKİYEDE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI; 1994-2017 DÖNEMİ

Hüseyin SEVER    44-68

 

TÜRK KAMU BÜTÇELEME SÜRECİNDE ARTTIRIMCILIK: 1985-2015 YILLARI ARASI EKONOMETRİK BİR ANALİZ

 Tayfun MOĞOL/Süleyman KASAL    69-91

 

TEMETTÜ ÖDEME DUYURULARININ HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Şakir SAKARYA/Nevzat ÇALIŞ/Mehmet Arif KAYACAN  92-106